Weer aan het mennen!

Tsjerk heeft afgelopen woensdag weer voor het eerst gemend!!

Tsjerk zijn vader is de afgelopen weken al wa aan het mennen geweest, dus het was gelukkig niet de eerste keer dit seizoen dat ze voor de kar stonden. Maar de wedstrijd in Driesum komt dichterbij. Tsjerk moet dus zelf ook weer wat in actie.

Woensdag dus weer voor het eerst met de leidsels in de hand op de kar gezeten. Ging best lekker, volgens Tsjerk.

In Driesum zal Menteam De Jong met dubbelspan aan de start verschijnen. Het is absoluut niet de bedoeling er helemaal voor te gaan. Dat zou niet eerlijk zijn. Dit jaar telt meer de olympische gedachten: meedoen is belangrijker dan winnen …